Аеродинамічні та льотно-технічні характеристики літака

курсовая работа

4.5 Можливі причини та умови виникнення пожежі під час розробки приладу, системи, виробу

Для проведення упереджу вальних профілактичних заходів щодо боротьби з пожежами на виробництві слід знати їх причини. Причина пожежі - це явище чи обставини, які безпосередньо спричиняють її виникнення. Найпоширенішими із них с: необережне поводження з вогнем: несправність виробничого обладнання; невиконання вимог пожежної безпеки під час виконання так званих вогневих робіт: газо- та електрозварювальних, паяльних; у разі механічної обробки металів із утворенням іскор тощо; порушення технологічних регламентів; самозагоряння твердого палива (наприклад, вугілля) у разі його зберігання, промаслених ганчірок тощо; невиконання вимог нормативних документів із питань пожежної безпеки.

Причини пожежі можуть бути електричного характеру, а саме: коротке замикання; струмові перевантаження; великі значення перехідних опорів; незадовільний стан електроустаткування та електроприладів, порушення правил їх монтажу та експлуатації; статична електрика; розряди атмосферної електрики (блискавки).

Пожежі виникають у разі паління в заборонених місцях та підпалів тощо.

В розділі "Охорона праці" були розглянуті шкідливі та небезпечні чинники, які формують умови праці розробника проекту. Також були наведені класифікація виробничих чинників, вплив освітлення на якість та продуктивність праці, можливі причини та умови виникнення пожежі.

Делись добром ;)