Аеродинамічні та льотно-технічні характеристики літака

курсовая работа

4.2 Вимоги до шумових характеристик робочого місця розробника проекту

Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах з середньо геометричними частотами, рівні шуму та еквівалентні рівні шуму дБА, на робочих місцях з урахуванням видів трудової діяльності наведено в табл. 1.

Таблиця 4.1 - Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні шуму та еквівалентні рівні шуму на робочих місцях

Види трудової діяльності, робоче місце, приміщення

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах з середньо геометричними частотами, Гц

Рівні шуму та еквівалентні рівні шуму, дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Творча діяльність; керівна робота з підвищеними вимогами; наукова діяльність; робочі місця в конструкторському бюро; робота програмістів ЕОМ, у лабораторіях для теоретичних робіт та обробки даних.

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Адміністративно-керівна діяльність; вимірювальні та аналітичні роботи в лабораторіях; кімнати контрольно-вимірювальних служб для АМТС Е, АМТС КЕ; робочі місця в приміщеннях лабораторій.

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

Робота на телефонних і телеграфних станціях; залах оброблення інформації на ЕОМ без дисплея; робочі місця у приміщеннях диспетчерської служби, лінійно-апаратних цехах; приміщеннях довідкових служб.

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

Апаратні зали радіомовлення, радіотрансляційних та телевізійних вузлів; апаратно-комутаторні цеха.

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

Генераторні, трансформаторні, вентиляційні; майстерні: радіотехнічні, механічні, з ремонту апаратури, електроремонтні, антенно-вежевого господарства зварювальні; дизельні елетростанції; насосні: водопостачання, водоохолодження та каналізації; котельні

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Робочі місця водіїв та обслуговуючого персоналу кабельних транспортерів, тракторів, автомобілів-тягачів, кабельних машин, кабелепрокладчиків, автомобільних кранів, землерийних машин: екскаваторів, бульдозерів, скреперів, барових машин.

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні шуму та еквівалентні рівні шуму на робочих місцях для тонального та імпульсного шуму слід приймати на 5 дБ (дБЛ) менше зазначених у табл. 1.

Максимальний рівень шуму, що змінюється (коливається) у часі та переривається не має перевищувати 110 дБА, а імпульсного - 125 дБЛ. Відомчими нормативними документами можуть визначатись допустимі рівні шуму для окремих видів трудової діяльності з урахуванням тяжкості та напруженості праці.

Делись добром ;)